$Farnesil pirofosfato
$Farnesil pirofosfato||@Enzima dehidrodolichol diphosphato sintetase (DHDDS)|@Enzima farnesil-PP farnesil transferase|@Enzima transfenil transferase|Enzima geranil transferase|Geranil pirofosfato
$Geranil pirofosfato||@Enzima geranil transferase|Dimetilalil pirofosfato|Enzima dimetilalil transferase
Enzima dehidrodolichol diphosphato sintetase (DHDDS)|@Farnesil pirofosfato|Poliprenol pirofosfato
Enzima farnesil-PP farnesil transferase|@Farnesil pirofosfato|Escaleno
Enzima transfenil transferase|@Farnesil pirofosfato|Decaprenil pirofosfato
Enzima geranil transferase|@Geranil pirofosfato|Farnesil pirofosfato
Geranil pirofosfato|Farnesil pirofosfato
Farnesil pirofosfato|Decaprenil pirofosfato|Escaleno|Poliprenol pirofosfato
Decaprenil pirofosfato|Decaprenil-4OH-benzoato
Escaleno|Escaleno 2,3 epóxide
Poliprenol pirofosfato|Poliprenol

O(s) modelo(s) que contêm Farnesil pirofosfato:
COLESTEROSES