$Coproporfirinogênio III (citoplasma do eritroblasto)
Coproporfirinogênio III (citoplasma do eritroblasto)|Coproporfirinogênio III [plasma]
Coproporfirinogênio III [plasma]|Coproporfirina [urina]

O(s) modelo(s) que contêm Coproporfirinogênio III (citoplasma do eritroblasto):
ANABOLISMO DO GRUPO HEME