$Enzima fosforilase B quinase ativa [fígado]
$Enzima fosforilase B quinase ativa [fígado]||Cro_16p12.1-p11.2 subunidade gama|Cro_Xp22.2-p22.1 (tipo XLG2) subunidade alfa
Cro_16p12.1-p11.2 subunidade gama|Enzima fosforilase B quinase ativa [fígado]
Cro_Xp22.2-p22.1 (tipo XLG2) subunidade alfa|Enzima fosforilase B quinase ativa [fígado]

O(s) modelo(s) que contêm Enzima fosforilase B quinase ativa [fígado]:
HOMOPOLISSACARÍDIOS (Glicogenoses)