$GLICOGENOSE TIPO VIII
GLICOGENOSE TIPO VIII|@Cro_X da fosforilase B quinase
Cro_X da fosforilase B quinase|Enzima fosforilase B quinase inativa [fígado]

O(s) modelo(s) que contêm GLICOGENOSE TIPO VIII:
HOMOPOLISSACARÍDIOS (Glicogenoses)