$ACIDOSE ALFA-METIL ACETOACÉTICA
ACIDOSE ALFA-METIL ACETOACÉTICA|@Enzima acetil-CoA-acil transferase
Enzima acetil-CoA-acil transferase|@3-metil-3-hidroxibutiril-CoA|2-metil-3-hidroxibutirato [urina]|2-metilacetoacetato [urina]|2-metilacetoacetil-CoA|Odor de urina de gato|Tiglilglicina [urina]

O(s) modelo(s) que contêm ACIDOSE ALFA-METIL ACETOACÉTICA:
AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS